Wie en Wat

Theater is, reeds mijn leven lang, een drijvende creatieve kracht voor mij.  Met ‘Pierrots Theater’ zet ik een initiatief neer waarmee ik kleinschalige artistieke projecten kan promoten.  Niets is mooier dan mensen samenbrengen rond iets wat schoonheid en emotionaliteit in zich draagt.


‘All world’s a stage and all the man and woman merely players’ schreef William Shakespeare.  De scene als veilige wereld.  Het speeloppervlak van verbeelding en uitbeelding.  Een klok zonder wijzers wanneer acteurs, musici en podiumkunstenaars de tijd doen vergeten en het publiek heimelijk doet hopen dat de opvoering nog níet gedaan is.  Dit gevoel … daar wil ik me voor inzetten met ‘Pierrots Theater’.  Deels door zelf te acteren, deels door anderen ten tonele te brengen.


Jarenlang kon ik me inzetten in het jeugdwerk en kon ik daarnaast vele mensen ontmoeten in mijn therapeutenpraktijk (meer hier).  De verhalen van de mensen boeien en inspireren me mateloos.  Met ‘tejater ’91’ (meer hier), een theaterproject met jongeren uit de bijzondere jeugdzorg kon ik vele producties helpen realiseren en reisden we langsheen verschillende steden in Vlaanderen.  Later kon ik met ‘VredesKapel Loker’ (meer hier) een wondermooie kapel in het Heuvelland een tijdlang een culturele bestemming geven (met als hoogtepunt het absoluut unieke en éénmalige concert van de Familie Willem Vermandere.  Ook het amateurs-volkstoneel (theater zoals het bedoeld is) is me niet vreemd.


Met de productie ‘Elegy’ a cry from the dark side, samen met de fantastische musici van het St. George Quintet, begon een nieuw hoofdstuk in mijn theaterpassie.  Er zijn altijd wel tientallen redenen om zaken niet te doen.  Maar enkel wanneer we ondernemen, worden zaden gepland die tot schoonheid en schoonheidsontroering kunnen leiden.  De zoektocht naar schoonheid als zingeving … dat is wat mij drijft.


 Lets make a dream or two come true …

 Peter Lefevere


Copyright © All Rights Reserved